Djelatnosti -> EPS BETON i MEPS BETON

EPS BETON

Lagani beton na bazi granula ekspandiranog polistirena (stiropora). Sastav: cement, EPS u granulama, pijesak, voda, aditiv.

MEPS BETON

Mikroarmirani lagani beton na bazi granula ekspandiranog polistirena (stiropora). Sastav: cement, EPS u granulama, pijesak, voda, aditiv i polipropilenska vlakanca.

NAČIN UGRADNJE

Strojno pomoću pumpe s mješalicom. Dohvat cca 80m vertikalno i horizontalno od mjesta mješanja.

UPOTREBA

Upotrebljava se kao toplinska i zvučna izolacija ravnih i kosih krovova i podova gdje se traži mala volumenska težina.
Moguća izvedba betona za pad koji je i podloga za hidroizolaciju.
Upotrebljava se i kod sanacije starih objekata za ispunu raznih šupljina u podovima i zidovima.

Volumenska težina betona od 600 do 2000 kg/m3.
Mogućnost prilagodbe recepture zadanom problemu.
 

Galerija fotografija: EPS BETON i MEPS BETON